Kasi Kesejahteraan

Jumat, 27 Juli 2018 | 12:33:10 | Dibaca : 1 Pembaca

BIODATA KASI PEMBANGUNAN

NAGARI SUNGAI PUA

 

I.    Data Pribadi

NAMA

:

JAYA MAULANA

NIK

:

1306122801870001

Jenis Kelamin

:

LAKI-LAKI

Tempat/Tanggal Lahir

:

Bukittinggi / 28 Januari 1987

Agama

:

Islam

Suku

:

Piliang

Status

:

Belum Kawin

Nama Orang Tua

:

Ayah   : E. Dt. Tanbandaro

Ibu      : Erni

Alamat

:

Jln. Raya Sungai Pua gang Baiturrahim No. 36 Kampuang  Baru Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua


II.   Riwayat Pendidikan

1.      Tahun 1999 tamatan SDN 31 Limo Suku Nagari Sungai Pua

2.      Tahun 2002 tamatan MTs TI Yayasan Al-Irsyad Bulaan Kamba Kubuang Putiah

3.      2007 Tamatan SMA N 1 Sungai Pua

 

III. Pengalaman

1.      Tahun 2010 - 2016 Kaur Pembangunan Nagari Sungai Pua

2.      Tahun 2017 Sampai Sekarang Kasi Kesejahteraan Nagari Sungai Pua

  • Bagikan